તલાસ અનાયુર્ત ટ્રામ લાઇન પર કામ ચાલુ છે

તલાસ અનાયુર્ત ટ્રામ લાઇનનું કામ ચાલુ રાખો
તલાસ અનાયુર્ત ટ્રામ લાઇન પર કામ ચાલુ છે
કૈસેરી મેટ્રોપોલિટન મ્યુનિસિપાલિટી અને 15 જુલાઇ સ્ટ્રીટ દ્વારા બનાવવામાં આવી રહેલી શહીદ ફુરકાન ડોગન-તલાસ હોમલેન્ડ રેલ સિસ્ટમ લાઇનના આંતરછેદ પર રોડ બાંધકામ અને લેન્ડસ્કેપિંગ કામ ચાલુ છે.
કેન્દ્ર અને ગ્રામીણ જિલ્લાઓમાં નાગરિકોના રોજિંદા જીવનને સરળ બનાવવા માટે તેમની સેવાઓ ઉપરાંત, કેસેરી મેટ્રોપોલિટન મ્યુનિસિપાલિટી મેયર ડૉ. Memduh Büyükkılıç પરિવહન ક્ષેત્રે શહેરના ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરમાં આમૂલ નવીનતાઓ પણ કરે છે. આ સંદર્ભમાં, મેટ્રોપોલિટન મ્યુનિસિપાલિટી, જેણે રેલ સિસ્ટમ ટ્રાન્સપોર્ટેશન નેટવર્કનું વિસ્તરણ કર્યું હતું, તે શહીદ ફુરકાન દોગન-તલાસ હોમલેન્ડ રેલ સિસ્ટમ લાઇનનું બાંધકામ ચાલુ રાખે છે. , જ્યાં 15 જુલાઈ સ્ટ્રીટ સાથે લાઈન છેદે છે ત્યાં રસ્તાના બાંધકામ અને લેન્ડસ્કેપિંગના કામો ચાલુ રાખતા. જંકશન પર રેલ સિસ્ટમ લાઇનના બાંધકામ ઉપરાંત, કૈસેરી મેટ્રોપોલિટન મ્યુનિસિપાલિટીની ટીમોએ મહત્વની ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર લાઈનોનું વિસ્થાપન હાથ ધર્યું હતું. વિવિધ સંસ્થાઓને.

તાવની કામગીરીમાં જરૂરી પગલાં લેવાયા છે

ટીમો ભારે ટ્રાફિકના જથ્થા સાથે આંતરછેદ પર કામ કરવાનું શરૂ કરે તે પહેલાં, મેટ્રોપોલિટનના સંબંધિત એકમો દ્વારા યોજનાઓ બનાવવામાં આવી હતી અને આંતરછેદની આસપાસ સર્વિસ રોડ બનાવવામાં આવ્યા હતા. ભોગ બનનારને ટાળવા માટે લીધેલા પગલાં બદલ આભાર, બાંધકામ પ્રક્રિયા દરમિયાન ટ્રાફિકના પ્રવાહમાં વિક્ષેપ ન આવે અને કામોને સુરક્ષિત રીતે અને ઝડપથી પૂર્ણ કરવાનો હેતુ હતો.

મેટ્રોપોલિટન મ્યુનિસિપાલિટી ટીમો સંબંધિત એકમો સાથે સંકલન કરીને હાથ ધરવામાં આવેલા કાર્યો સાથે ટૂંકા સમયમાં આંતરછેદને ટ્રાફિક માટે ખોલવાની યોજના ધરાવે છે.

કેન્દ્ર અને ગ્રામીણ જિલ્લાઓમાં નાગરિકોના રોજિંદા જીવનને સરળ બનાવવા માટે તેમની સેવાઓ ઉપરાંત, કેસેરી મેટ્રોપોલિટન મ્યુનિસિપાલિટી મેયર ડૉ. Memduh Büyükkılıç પણ પરિવહન ક્ષેત્રે શહેરના ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરમાં આમૂલ નવીનતાઓ કરે છે.

આ સંદર્ભમાં, મેટ્રોપોલિટન મ્યુનિસિપાલિટી શહીદ ફુરકાન ડોગન-તલાસ હોમલેન્ડ રેલ સિસ્ટમ લાઇન, જેણે તેના રેલ સિસ્ટમ પરિવહન નેટવર્કનું વિસ્તરણ કર્યું છે, તેના બાંધકામના કામો ચાલુ રાખે છે, જ્યારે માર્ગ નિર્માણ અને લેન્ડસ્કેપિંગના કામો આંતરછેદ પર ચાલુ છે જ્યાં લાઇન 15 જુલાઈ સ્ટ્રીટ સાથે છેદે છે.

રેલ સિસ્ટમ લાઇનના નિર્માણ ઉપરાંત, વિવિધ સંસ્થાઓ સાથે સંકળાયેલી મહત્વપૂર્ણ માળખાકીય લાઇનોનું વિસ્થાપન કૈસેરી મેટ્રોપોલિટન મ્યુનિસિપાલિટીની ટીમો દ્વારા હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું.

તાવની કામગીરીમાં જરૂરી પગલાં લેવાયા છે

ટીમો ભારે ટ્રાફિકના જથ્થા સાથે આંતરછેદ પર કામ કરવાનું શરૂ કરે તે પહેલાં, મેટ્રોપોલિટનના સંબંધિત એકમો દ્વારા યોજનાઓ બનાવવામાં આવી હતી અને આંતરછેદની આસપાસ સર્વિસ રોડ બનાવવામાં આવ્યા હતા. ભોગ બનનારને ટાળવા માટે લીધેલા પગલાં બદલ આભાર, બાંધકામ પ્રક્રિયા દરમિયાન ટ્રાફિકના પ્રવાહમાં વિક્ષેપ ન આવે અને કામોને સુરક્ષિત રીતે અને ઝડપથી પૂર્ણ કરવાનો હેતુ હતો.

મેટ્રોપોલિટન મ્યુનિસિપાલિટી ટીમો સંબંધિત એકમો સાથે સંકલન કરીને હાથ ધરવામાં આવેલા કાર્યો સાથે ટૂંકા સમયમાં આંતરછેદને ટ્રાફિક માટે ખોલવાની યોજના ધરાવે છે.

સમાન જાહેરાતો

ટિપ્પણી કરવા માટે સૌ પ્રથમ બનો

ટિપ્પણીઓ