લોડ કરી રહ્યું છે ઘટનાઓ

«બધા ઇવેન્ટ્સ

  • આ ઇવેન્ટ પસાર થઈ.

ગલ્ફ ટ્રાફિક

09/12/2019 @ 08:00 - 11/12/2019 @ 17:00

TL1

વિગતવાર

પ્રારંભ કરો:
09/12/2019 @ 08:00
સમાપ્ત:
11/12/2019 @ 17:00
ફી:
TL1
પ્રવૃત્તિ કેટેગરી:
વેબસાઇટ:
https://www.gulftraffic.com/en/home.html

આયોજક

RayHaber
ફોન:
+ 90 232 7000729
ઇ-મેલ:
iletisim@rayhaber.com
વેબસાઇટ:
https://rayhaber.com

સ્થળ

RayHaber
અદાલત મહ. એનાડોલુ કેડ. ફ્લેગ સાથે મેગાપૉલ ટાવર, 41 / 81
ઇઝમિર, ઇઝમિર 35530 Türkiye
+ ગૂગલ મેપ્સ
ફોન:
+ 90 232 7000729
વેબસાઇટ:
https://rayhaber.com

રેલ્વે સમાચાર શોધ