લોડ કરી રહ્યું છે ઘટનાઓ

«બધા ઇવેન્ટ્સ

  • આ ઇવેન્ટ પસાર થઈ.

બિઝનેસ સભ્યો વાર્ષિક સભા

29 @ 08 00 - 31 @ 17 00


29 - 31 જાન્યુઆરી 2020
કાર્લ્સબાડ, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સવિગતવાર

પ્રારંભ કરો:
29 @ 08 00
સમાપ્ત:
31 @ 17 00
પ્રવૃત્તિ કેટેગરી:
વેબસાઇટ:
https://www.apta.com/conferences-events/business-members-annual-meeting/

આયોજક

RayHaber
ફોન:
+ 90 232 7000729
ઇ-મેલ:
iletisim@rayhaber.com
વેબસાઇટ:
https://rayhaber.com

સ્થળ

RayHaber
અદાલત મહ. એનાડોલુ કેડ. ફ્લેગ સાથે મેગાપૉલ ટાવર, 41 / 81
ઇઝમિર, ઇઝમિર 35530 Türkiye
+ ગૂગલ મેપ્સ
ફોન:
+ 90 232 7000729
વેબસાઇટ:
https://rayhaber.com


રેલ્વે સમાચાર શોધ