ટ્રાર્કğલા રાજ્યની હોસ્પિટલમાં પરિવહનની સગવડ

તુર્કોગ્લુ જાહેર હોસ્પિટલમાં પ્રવેશની સરળતા
તુર્કોગ્લુ જાહેર હોસ્પિટલમાં પ્રવેશની સરળતા

કાહરામનમરા મેટ્રોપોલિટન મ્યુનિસિપાલિટી ટર્કોઆલુ ડિસ્ટ્રિક્ટ સેન્ટર ઉપર બ્રિજના નિર્માણ પર İમાલી ક્રીક તર્કોઆલુ સ્ટેટ હોસ્પિટલથી 2200 મીટર 150 મીટર નીચે આવશે.

150 મીટર ઘટાડવા માટે જિલ્લા કેન્દ્રથી İમાલી ક્રીક તર્કકોલુ સ્ટેટ હ Hospitalસ્પિટલના નિર્માણ પરના પુલ સાથે કાહરામનમş મેટ્રોપોલિટન પાલિકા

ઇમાલી ક્રીક 15 મીટર લાંબી 7 મીટર પહોળા પુલનું નિર્માણ શરૂ કરાયું છે.

આ ક્ષણે, જિલ્લા કેન્દ્રથી તર્કોઆલુમાં રાજ્યની હોસ્પિટલમાંનું પરિવહન, એક 2200 મીટરના માર્ગ દ્વારા પૂરું પાડવામાં આવ્યું છે. İમાલ ક્રીક સ્ટેટ હોસ્પિટલ પર પુલના નિર્માણની કામગીરી પૂર્ણ થતાં, પરિવહન 150 મીટર પર આવશે.

રેલ્વે સમાચાર શોધ

ટિપ્પણી કરવા માટે સૌ પ્રથમ બનો

ટિપ્પણીઓ