પુલ અને મોટરવે નાણાં એકત્ર કરે છે

પુલો અને મોટરવે રસ્તા પર છૂટાછેડા લીધા
પુલો અને મોટરવે રસ્તા પર છૂટાછેડા લીધા

તૂર્કીમાં અર્થતંત્ર જહાજ પુલ ઘા અને જાન્યુઆરી-સપ્ટેમ્બર ગાળા પરથી ઉતરી આવક 1 અબજ હાઇવે મિલિયન 434 504 391 હજાર પાઉન્ડ હતી બની ગયું છે.

હાઈવેના જનરલ ડિરેક્ટોરેટના ડેટા મુજબ, સપ્ટેમ્બરમાં 15 જુલાઈ શહીદો અને ફાતિહ સુલતાન મેહમેત પુલો, 10 મિલિયન 223 હજાર 444 હજાર 35 હજાર 371 હજાર 376 હજાર XNUMX હજાર વાહનો લેવામાં આવ્યા હતા.

ગયા મહિનામાં હાઇવે પરથી પસાર થતા 30 મિલિયન 156 હજાર 860 હજાર 138 હજાર 585 હજાર 356 વાહનોની આવક પ્રાપ્ત થઈ હતી.

9 મિલિયન 342 મિલિયન 654 મિલિયન 140 મિલિયન 1 મિલિયન 434 હજાર 504 મિલિયન 391 મિલિયન XNUMX હજાર XNUMX હજાર પુલ અને રાજમાર્ગોમાં આવક.

રેલ્વે સમાચાર શોધ

ટિપ્પણી કરવા માટે સૌ પ્રથમ બનો

ટિપ્પણીઓ