ડેનિઝલી ઇઝમિર ટ્રેન ટાઇમ્સ નકશો અને ટિકિટ કિંમતો

ઇઝ્મિર ડેનિઝલી ટ્રેન નકશો
ઇઝ્મિર ડેનિઝલી ટ્રેન નકશો

ડેનિઝલી mirઝમિર ટ્રેન સમયપત્રક નકશો અને ટિકિટ કિંમતો: mirઝમિર બાસ્માને ડેનિઝલી રીજનલ ટ્રેન એ ટીસીડીડી ટ્રાન્સપોર્ટેશન દ્વારા ડેનિઝલી સ્ટેશન અને બાસ્માને રેલ્વે સ્ટેશનની વચ્ચે ટીસીડીડી રેલ્વે લાઇન પર સંચાલિત છે. ઇઝમિર અને ડેનિઝલી વચ્ચે દરરોજ 6 અભિયાન ઇઝમિરથી ડેનિઝલી 266 કિ.મી. સરેરાશ મુસાફરીનો સમય 4 કલાક 45 મિનિટડી.


Mirઝમિર ડેનિઝલી ટ્રેન અવર્સ 2019 અને mirઝમિર ડેનિઝલી ટ્રેન નકશો આ સમાચારમાં તમે ડેનિઝલી અને mirઝમિર વચ્ચે સંચાલિત પ્રાદેશિક ટ્રેન વિશેની બધી વિગતો મેળવી શકો છો.

ડેનિઝલી ઇઝ્મિર પ્રાદેશિક ટ્રેનો

આ ટ્રેનો દરરોજ ઇઝ્મિર> ડેનિઝલી> ઇઝમિર વચ્ચે દોડે છે. ઇઝ્મિર ડેનિઝલી પ્રાદેશિક ટ્રેનો; ઇઝમિર (બાસ્માને)> ગાઝિમિર> અદનાન મેન્ડેરીસ એરપોર્ટ> મેન્ડેરિસ> બીટ> ટોરબાલી> ટેપેક >ય> આરોગ્ય> સેલ્કુક> કેમિક> ઓર્ટેક્લર> જર્મનીક> ઇન્કિરિલોવા> આદીન> અમુરલુ> પેવેલિયન> સલ્તનહિસર> અટકા> ઇસાબેલી> નાઝિલિઅર્સુઇકુનિ > બુહારકેન્ટ> સારાયકી> ગોન્કાાલી> ડેનિઝલી રૂટ્સ. ઇઝ્મિર અદનાન મેન્ડેરીસ એરપોર્ટ ડેનિઝલી ટ્રેનનું સમયપત્રક, ટ્રેનનો સમય:

ઇઝ્મિમિર સી ટ્રેન ગુઝેરગહી
ઇઝ્મિમિર સી ટ્રેન ગુઝેરગહી

ડેનિઝલી ઇઝ્મિર ટ્રેન સ્ટેશનો

ઇઝ્મિરથી ડેનિઝલી સુધીની બધી ટ્રેનો તપાસો 25 સ્ટેશનો અને થોભો છે

 1. ઇઝમિર (બાસમેન) તુર્કી
 2. Gaziemir
 3. અદનાન્દિમેરેસ એરપોર્ટ
 4. ગતિ
 5. સલાદ
 6. બેગ
 7. Tepeköy
 8. Selcuk
 9. PINE GROVE
 10. ભાગીદારો
 11. Germencik
 12. İncirliova
 13. બૌદ્ધિક
 14. Umurlu
 15. પેવેલિયન
 16. Sultanhisar
 17. Atca
 18. İsabeyli
 19. Nazilli
 20. kuyucak
 21. Pamukören
 22. Horsunlu
 23. Buharkent
 24. Saraykoy
 25. Goncalı
 26. Denizli

ઇઝ્મિર ડેનિઝલી ટ્રેનનું સમયપત્રક

સ્ટેશન ટ્રેનો
1. ટ્રેન 2. ટ્રેન 3. ટ્રેન 4. ટ્રેન 5. ટ્રેન 6. ટ્રેન
ઇઝમિર (બાસમેન) તુર્કી 07: 42 08: 53 11: 30 15: 30 16: 41 17: 54
Gaziemir 08: 01 09: 13 11: 49 15: 49 17: 01 18: 13
એરપોર્ટ એ 08: 06 09: 18 11: 55 15: 55 17: 06 18: 19
ગતિ 08: 11 09: 22 12: 00 16: 00 17: 10 18: 24
સલાદ 08: 25 09: 36 12: 14 16: 14 17: 24 18: 39
બેગ 08: 36 09: 48 12: 25 16: 25 17: 37 18: 50
Tepeköy 08: 42 09: 53 12: 29 16: 31 17: 41 18: 55
Selcuk 09: 09 10: 17 12: 53 16: 55 18: 05 19: 20
PINE GROVE 09: 22 10: 30 13: 06 17: 08 18: 18 19: 36
ભાગીદારો 09: 42 10: 49 13: 25 17: 27 18: 36 19: 57
Germencik 09: 52 11: 03 13: 35 17: 38 18: 46 20: 12
İncirliova 10: 02 11: 14 13: 45 17: 49 18: 58 20: 22
બૌદ્ધિક 10: 13 11: 27 13: 56 18: 04 19: 09 20: 33
Umurlu 10: 27 11: 40 14: 08 18: 16 19: 21 20: 45
પેવેલિયન 10: 36 11: 50 14: 17 18: 26 19: 31 20: 54
Sultanhisar 10: 46 12: 01 14: 28 18: 36 19: 41 21: 04
Atca 10: 52 12: 09 14: 34 18: 43 19: 47 21: 10
İsabeyli 10: 58 x x 18: 49 x x
Nazilli 11: 05 12: 22 14: 45 18: 59 19: 58 21: 21
kuyucak 11: 16 12: 34 14: 56 19: 10 20: 09 21: 32
Pamukören 11: 23 12: 42 15: 03 19: 17 20: 16 21: 39
Horsunlu 11: 30 12: 48 15: 08 19: 22 20: 21 21: 44
Buharkent 11: 42 13: 01 15: 24 19: 34 20: 33 21: 56
Saraykoy 11: 57 13: 18 15: 39 19: 49 20: 48 22: 11
Goncalı 12: 16 13: 37 15: 58 20: 08 21: 07 22: 30
Denizli 12: 27 13: 48 16: 09 20: 19 21: 18 22: 41

ડેનિઝલી ઇઝ્મિર ટ્રેનનું સમયપત્રક

સ્ટેશન ટ્રેનો
1. ટ્રેન 2. ટ્રેન 3. ટ્રેન 4. ટ્રેન 5. ટ્રેન 6. ટ્રેન
Denizli 04: 20 05: 50 08: 25 12: 45 14: 35 17: 30
કિમી. 251 485 + 04: 32 06: 02 08: 37 12: 57 14: 47 17: 42
Goncalı 04: 34 06: 04 08: 39 12: 59 14: 49 17: 45
Saraykoy 04: 53 06: 23 08: 58 13: 19 15: 08 18: 04
Buharkent 05: 08 06: 38 09: 14 13: 34 15: 23 18: 23
Horsunlu 05: 20 06: 50 09: 26 13: 46 15: 35 18: 35
Pamukören 05: 26 06: 56 09: 32 13: 52 15: 41 18: 41
kuyucak 05: 33 07: 03 09: 39 13: 59 15: 48 18: 48
Nazilli 05: 45 07: 15 09: 51 14: 11 16: 00 19: 00
İsabeyli x 07: 21 x x x 19: 06
Atca 05: 56 07: 27 10: 02 14: 22 16: 11 19: 12
Sultanhisar 06: 02 07: 33 10: 08 14: 29 16: 18 19: 18
પેવેલિયન 06: 12 07: 43 10: 18 14: 39 16: 28 19: 30
Umurlu 06: 21 07: 52 10: 28 14: 48 16: 38 19: 39
બૌદ્ધિક 06: 34 08: 05 10: 43 15: 01 16: 54 19: 52
İncirliova 06: 44 08: 15 10: 53 15: 11 17: 05 20: 02
Germencik 06: 54 08: 25 11: 04 15: 21 17: 15 20: 13
ભાગીદારો 07: 05 08: 36 11: 15 15: 35 17: 26 20: 23
PINE GROVE 07: 23 08: 54 11: 33 15: 53 17: 44 20: 41
Selcuk 07: 36 09: 08 11: 46 16: 06 17: 57 20: 55
Tepeköy 08: 00 09: 35 12: 10 16: 30 18: 23 21: 20
બેગ 08: 05 09: 39 12: 14 16: 34 18: 27 21: 26
સલાદ 08: 17 09: 51 12: 25 16: 46 18: 38 21: 37
ગતિ 08: 32 10: 05 12: 40 17: 02 18: 53 21: 52
એરપોર્ટ એ 08: 37 10: 09 12: 44 17: 06 18: 57 21: 56
Gaziemir 08: 43 10: 14 12: 50 17: 12 19: 02 22: 02
ઇઝમિર (બાસમેન) તુર્કી 09: 02 10: 33 13: 09 17: 30 19: 21 22: 21

ડેનિઝલી ઇઝ્મિર ટ્રેન નકશો

એજિયન પ્રાદેશિક ટ્રેનોનો નકશો

ઇઝમિર ડેનિઝલી ટ્રેનની ટિકિટ કિંમત

ઇઝમિર ડેનિઝલી ટ્રેન જે દૈનિક ધોરણે કાર્યરત છે માટે Onનલાઇન ખરીદી અને આરક્ષણો કરી શકાતા નથી. તમે ટોલ બૂથ પર દૈનિક ધોરણે ટિકિટ ખરીદી શકો છો. ઇઝ્મિર ડેનિઝલી ટ્રેન ટિકિટ કિંમત:

પુલમેન સીટની ટિકિટની કિંમત વ્યક્તિ દીઠ £ 28,5'ડૉ

ટીસીડીડી કન્સલ્ટિંગ અને રિઝર્વેશન ફોન

ટ્રેન સ્ટેશનો ટિકિટ officesફિસના ટેલિફોન નંબર્સ અને ખુલવાનો સમય.

İZMİR બેસમાને સ્ટેશન

ટેલ: 0232 484 86 38 માહિતી - (07.00 - 21.30)

SELÇUK STATION

ટેલ: 0232 892 60 06 - (06.00 - 21.00)

આયડિન સ્ટેશન

ફોન: 0256 212 99 40 / EXT: 71351 - (07.00 - 20.00)

NAZİLLİ STATION

ફોન: 0256 312 49 79 / EXT: 71351 - (06.30 - 20.30)

DENİZLİ STATION

ટેલ: 0258 268 28 31 - (06.00 - 18.00)રેલ્વે સમાચાર શોધ

ટિપ્પણી કરવા માટે સૌ પ્રથમ બનો

ટિપ્પણીઓ