દક્ષિણ મરમારા વિકાસ એજન્સી સ્ટાફની ભરતી કરશે

દક્ષિણ મરમારા વિકાસ એજન્સી સ્ટાફની ભરતી કરશે
દક્ષિણ મરમારા વિકાસ એજન્સી સ્ટાફની ભરતી કરશે

ટીસી ગüની મરમારા ડેવલપમેન્ટ એજન્સી (જીએમકેએ) એ ટીઆર 22 લેવલ 2 રિજન (બાલકેકસીર, akનાકલે) માં સ્થાપિત એક પ્રાદેશિક વિકાસ એજન્સી છે; એજન્સીનું મુખ્ય મથક બાલેકસીરમાં છે. “મંત્રાલયો નંબર to સાથે જોડાયેલી સંસ્થાઓ અને સંગઠનોના સંગઠન અને રાષ્ટ્રીય સંસ્થાઓ અને સંગઠનોના સંગઠન” અને “વિકાસ એજન્સીઓ પર કર્મચારી નિયમન” અંગેના રાષ્ટ્રપતિ હુકમનામું જોગવાઈઓ અનુસાર; ટીઆર 4 લેવલ 200 રિજન (બાલેકસીર અને akનાક્કલે) માં ચલાવવાનું; પ્રદેશ અને તેના દેશના વિકાસ માટે સ્વયંસેવક, સંદેશાવ્યવહાર માટે ખુલ્લો અને આત્મવિશ્વાસ, વિશ્લેષણાત્મક અને વ્યૂહાત્મક વિચારસરણી કુશળતા, બદલાતી કાર્યકારી પરિસ્થિતિઓને અનુરૂપ, મજબૂત માનવ સંબંધો, આત્મ-અભિવ્યક્તિ અને સંદેશાવ્યવહાર કુશળતા, સંગઠનાત્મક અને સંચાલકીય કુશળતા, સોંપાયેલા દરેક એકમમાં આંતરરાષ્ટ્રીય ધોરણો અને જાહેર આંતરિક auditડિટ ધોરણો અનુસાર વ્યવસ્થિત અને શિસ્તબદ્ધ આંતરિક auditડિટ પ્રવૃત્તિઓનું સંચાલન, ((ત્રણ) નિષ્ણાંત કર્મચારી જેની પાસે વય દ્વારા જરૂરી માહિતી સિસ્ટમ / સાધનોનો ઉપયોગ કરવાની અને લાગુ કરવાની ક્ષમતા છે, જે બે પ્રાંતોમાં બિનશરતી ફરજ બજાવવા માટે સ્વીકારશે. 22 (એક) આંતરિક audડિટરને મૂલ્યાંકન અને સુધારણા માટે આર્થિક, અસરકારકતા અને કાર્યક્ષમતાના આધારે સંસાધનોનું સંચાલન કરવામાં આવે છે કે નહીં તે મૂલ્યાંકન કરવા માટે ભરતી કરવામાં આવશે, સ્વતંત્ર, ઉદ્દેશ્ય ખાતરી આપવા, સલાહ અને માર્ગદર્શન આપવા માટે. tr.


દક્ષિણ મરમારા વિકાસ એજન્સીનું કેન્દ્ર બાલેકસીર છે, અને એજન્સીનો પ્રવૃત્તિ વિસ્તાર બાલેકસીર અને akનાક્કલે પ્રાંત છે.
રચે છે. તેથી, જે લોકો પરીક્ષામાં સફળ થયા છે તેઓ એજન્સી દ્વારા યોગ્ય ગણાતા પ્રાંતના આ પ્રાંતમાંથી કાર્ય કરશે. (એજન્સીની કેન્દ્રીય કચેરી સ્થિત બાલકેકસીર પ્રાંતમાં આંતરિક itorડિટરને સોંપવામાં આવશે.)

એપ્લિકેશન પ્લેસ: sinavbasvuru.sanayi.gov.t છે
પરીક્ષા અરજી તારીખ: 07/02/2020 - 21/02/2020
પરીક્ષા પદ્ધતિ: મૌખિક પરીક્ષા
મૂળ પરીક્ષા 28/02/2020 માટેના ભાગીદારોનું નામ
પરીક્ષાનું સ્થળ: ગüની મર્મરા ડેવલપમેન્ટ એજન્સી પşલાન
માહ. એ.ગફાર ઓક્કન કેડ. કોઈ: 28/1
ફ્રેમ / BALIKESÝR

જાહેરાત વિગતો માટે અહીં ક્લીક કરોરેલ્વે સમાચાર શોધ

ટિપ્પણી કરવા માટે સૌ પ્રથમ બનો

ટિપ્પણીઓ