ગૃહ મંત્રાલય 15 સહાયક નિષ્ણાતોની ભરતી કરશે

આઇસીસી મંત્રાલય
આઇસીસી મંત્રાલય

કર્મચારી આંતરિક બાબતોના 15 મદદનીશ કર્મચારીઓની નિમણૂક કરવામાં આવશે, જેઓ ગૃહ મંત્રાલયની કેન્દ્રીય સંસ્થામાં સામાન્ય વહીવટ સેવાઓ વર્ગમાં ખાલી છે, જે અંકડામાં 03-05 જૂન 2020 ની વચ્ચે છે.

મૂળ પરીક્ષામાં ભાગ લેવા માટેની શરતો


1 - સિવિલ સર્વન્ટ્સ લો નંબર 657 ના આર્ટિકલ 48 ના ફકરા (એ) માં સૂચિબદ્ધ શરતોને પહોંચી વળવા,

2 - કાયદા, રાજકીય માહિતી, અર્થશાસ્ત્ર, બિઝનેસ એડમિનિસ્ટ્રેશન, અર્થશાસ્ત્ર અને વહીવટી વિજ્ ofાનમાંથી એક કે જે ઓછામાં ઓછી ચાર વર્ષ અંડરગ્રેજ્યુએટ શિક્ષણ પૂરા પાડે છે અથવા રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય શૈક્ષણિક સંસ્થાઓમાંની એક કે જેની સમકક્ષ ઉચ્ચ શિક્ષણ પરિષદ દ્વારા સ્વીકારવામાં આવ્યું છે તેમાંથી એક પૂર્ણ કર્યું છે,

- - પ્રવેશ વર્ષ (જાન્યુઆરી) ની પરીક્ષા (3/01/01 પછી જન્મેલા) વર્ષના જાન્યુઆરી મહિનાના પહેલા દિવસ સુધી, ત્યાંથી પાંત્રીસ વર્ષની વયથી વધુ નહીં,

4 - 2018 - 2019 માં Ö એસવાયએમ માંથી ઓછામાં ઓછા 32 કે તેથી વધુ કેપીએસએસ સ્કોર્સ પ્રાપ્ત થયા બાદ, "જાહેર કર્મચારી પસંદગી પરીક્ષા કેપીએસએસ 70" ના સ્કોર સાથે, ઉચ્ચતમ સ્કોર ધરાવતા 60 અરજદારોમાં (60 ઉમેદવાર સમાન સ્કોરવાળા XNUMX ઉમેદવારો) નો સમાવેશ થાય છે. પ્રાપ્ત).

જાહેરાત વિગતો માટે અહીં ક્લીક કરો


રેલ્વે સમાચાર શોધ

ટિપ્પણી કરવા માટે સૌ પ્રથમ બનો

ટિપ્પણીઓ