સિનોપ, દુરાગન જિલ્લો 177 રહેઠાણો અને 1 ટ્રેડ સેન્ટર બાંધકામ કાર્ય

ટોકી
ટોકી

સિનોપ પ્રાંત દુરાગન જિલ્લો 177 રહેઠાણો અને 1 ટ્રેડ સેન્ટર બાંધકામ અને ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર અને લેન્ડસ્કેપિંગ કામ (ઈ-ટેન્ડર)
TR પર્યાવરણ, શહેરીકરણ અને આબોહવા પરિવર્તન મંત્રાલય માસ હાઉસિંગ એડમિનિસ્ટ્રેશન

સિનોપ પ્રાંત દુરાગન ડિસ્ટ્રિક્ટ 177 રહેઠાણો અને 1 ટ્રેડ સેન્ટર કન્સ્ટ્રક્શન્સ અને ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર અને લેન્ડસ્કેપિંગ કામો જાહેર પ્રાપ્તિ કાયદા નંબર 4734 ની કલમ 19 અનુસાર ઓપન ટેન્ડર પદ્ધતિથી ટેન્ડર કરવામાં આવશે અને બિડ EKAP દ્વારા માત્ર ઇલેક્ટ્રોનિક વાતાવરણમાં પ્રાપ્ત થશે. હરાજી વિશે વિગતવાર માહિતી નીચે મળી શકે છે:
ICN: 2022/319497
1-વહીવટ
a) નામ: TR પર્યાવરણ મંત્રાલય, શહેરીકરણ અને આબોહવા પરિવર્તન સામૂહિક હાઉસિંગ એડમિનિસ્ટ્રેશન
b) સરનામું: બિલકેન્ટ પ્લાઝા B1 બ્લોક 06800 બિલકેન્ટ કંકાયા/અંકારા
c) ટેલિફોન અને ફેક્સ નંબર: 3125652000 – 3122667748
ç) વેબસાઇટ કે જ્યાં ટેન્ડર દસ્તાવેજ ઇ-સિગ્નેચરનો ઉપયોગ કરીને જોઈ અને ડાઉનલોડ કરી શકાય છે: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-બાંધકામનું કામ જે ટેન્ડરનો વિષય છે
a) નામ: સિનોપ પ્રાંત દુરાગન જિલ્લો 177 રહેઠાણો અને 1 ટ્રેડ સેન્ટર બાંધકામ અને ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર અને લેન્ડસ્કેપિંગ કાર્ય
b) ગુણવત્તા, પ્રકાર અને રકમ: ટનલ ફોર્મવર્ક સિસ્ટમ સાથે 177 રહેઠાણો, પરંપરાગત ફોર્મવર્ક સિસ્ટમ સાથે 1 ટ્રેડ સેન્ટર બાંધકામ, ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર અને લેન્ડસ્કેપિંગ કાર્ય
EKAP માં ટેન્ડર દસ્તાવેજમાં વહીવટી સ્પષ્ટીકરણોમાંથી વિગતવાર માહિતી મેળવી શકાય છે.
c) બનાવવા/વિતરિત કરવાની જગ્યા: સિનોપ
ç) સમયગાળો/ડિલિવરી તારીખ: તે સ્થળ ડિલિવરીથી 500 (પાંચસો) કેલેન્ડર દિવસ છે.
ડી) કામ શરૂ કરવાની તારીખ: કરાર પર હસ્તાક્ષર કર્યાની તારીખથી 10 દિવસની અંદર
સાઇટ પર ડિલિવરી થશે અને કામ શરૂ થશે.
3-ટેન્ડર
a) ટેન્ડર (અંતિમ બિડિંગ) તારીખ અને સમય: 16.05.2022 - 14:30
b) ટેન્ડર કમિશનનું સભા સ્થળ (સરનામું જ્યાં ઈ-બિડ્સ ખોલવામાં આવશે): માસ હાઉસિંગ એડમિનિસ્ટ્રેશન (ટોકી) - મીટિંગ હોલ

અમે અમારી સાઇટ પર જે ટેન્ડર જાહેરાતો પ્રકાશિત કરી છે તે માત્ર માહિતીના હેતુઓ માટે છે અને મૂળ દસ્તાવેજને બદલતા નથી. મૂળ દસ્તાવેજ પ્રકાશિત દસ્તાવેજો અને મૂળ ટેન્ડર દસ્તાવેજો વચ્ચેના તફાવત માટે માન્ય છે.

સમાન જાહેરાતો

ટિપ્પણી કરવા માટે સૌ પ્રથમ બનો

ટિપ્પણીઓ