રેલરોડ કામદારોએ કાયસેરીમાં કેટેનરી વાયર પર ફસાયેલા બ્લેક સ્ટોર્કને બચાવ્યો

કાસેરીમાં કેટેનરી વાયર પર અટવાયેલો બ્લેક સ્ટોર્ક રેલરોડ કર્મચારીઓને બચાવ્યો
રેલરોડ કામદારોએ કાયસેરીમાં કેટેનરી વાયર પર ફસાયેલા બ્લેક સ્ટોર્કને બચાવ્યો

કેસેરીમાં, રિપબ્લિક ઓફ તુર્કી સ્ટેટ રેલ્વે (TCDD) ટીમોએ કેટેનરી લાઇનમાં ફસાયેલા કાળા સ્ટોર્ક માટે બચાવ કામગીરી હાથ ધરી હતી. લુપ્ત થવાના ભયમાં રહેલા બ્લેક સ્ટોર્કને રેલ્વેકર્મીઓના લાંબા પ્રયત્નોના પરિણામે જ્યાં તે અટવાયો હતો ત્યાંથી તેને બચાવી લેવામાં આવ્યો હતો.

કાળો સ્ટોર્ક, જે વિશ્વમાં લુપ્ત થવાના જોખમમાં છે અને તુર્કીમાં ભાગ્યે જ જોવા મળતો હતો, તે કરાઉઝુ અને યેનીકુબુક વચ્ચેના 472મા કિલોમીટર પર કેટેનરી લાઇન પર ટ્રીપિંગ કરીને ઘાયલ થયો હતો. રેલરોડર્સના સંઘર્ષના પરિણામે પ્રાણીને સુરક્ષિત રીતે બચાવી લેવામાં આવ્યું, જેઓ કાળા સ્ટોર્કની પીડા પ્રત્યે ઉદાસીન ન રહ્યા અને તેની મદદ માટે દોડી ગયા. કાળો સ્ટોર્ક જે લાઇન પર અટવાયેલો હતો તેમાંથી છટકી ગયો હતો અને તેની સારવાર અને સંભાળ માટે રેલ્વેકર્મીઓ દ્વારા કાયસેરી ઝૂ ડિરેક્ટોરેટને સોંપવામાં આવ્યો હતો.

કાસેરીમાં બ્લેક સ્ટોર્ક રેલવે કર્મચારીઓને બચાવી લેવામાં આવ્યા

સમાન જાહેરાતો

ટિપ્પણી કરવા માટે સૌ પ્રથમ બનો

ટિપ્પણીઓ