મર્સિડીઝ-બેન્ઝ તુર્ક, બસ નિકાસમાં અગ્રેસર

મર્સિડીઝ બેન્ઝ તુર્ક બસ નિકાસમાં અગ્રણી
મર્સિડીઝ-બેન્ઝ તુર્ક, બસ નિકાસમાં અગ્રેસર

મર્સિડીઝ-બેન્ઝ તુર્ક મે મહિનામાં 17 દેશોમાં 239 બસોની નિકાસ કરીને બસ નિકાસમાં અગ્રેસર બન્યું.

મે મહિનામાં નોર્વે, સ્લોવેનિયા અને ક્રોએશિયાના ઉમેરા સાથે, 2022ના જાન્યુઆરી-મે સમયગાળામાં કંપની જે દેશોમાં નિકાસ કરે છે તેની સંખ્યા વધીને 24 થઈ ગઈ છે.

મર્સિડીઝ-બેન્ઝ તુર્ક, જે ગયા વર્ષે તુર્કીમાં સૌથી વધુ વેચાતી ઇન્ટરસિટી બસ બ્રાન્ડ હતી, તેણે તેની હોડેરે બસ ફેક્ટરીમાં ઉત્પાદિત બસોને ધીમું કર્યા વિના નિકાસ કરવાનું ચાલુ રાખ્યું છે. મે મહિનામાં 17 દેશોમાં 239 બસોની નિકાસ કરીને, મર્સિડીઝ-બેન્ઝ તુર્ક એવી કંપની બની જેણે 856ના પ્રથમ 2022 મહિનામાં કુલ 5 બસો સાથે સૌથી વધુ બસોની નિકાસ કરી.

મે મહિનામાં યુરોપમાં નિકાસ કરાયેલી બસો

મર્સિડીઝ-બેન્ઝ તુર્કે પોર્ટુગલ, પોલેન્ડ, ક્રોએશિયા અને ઇટાલી તેમજ યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ સહિત 16 યુરોપીયન દેશોમાં બસો નિકાસ કરી છે. પોર્ટુગલ, જે તે દેશ હતો કે જ્યાં મે મહિનામાં 163 એકમો સાથે સૌથી વધુ બસોની નિકાસ કરવામાં આવી હતી, ત્યારબાદ 15 એકમો સાથે પોલેન્ડ આવે છે, જ્યારે ક્રોએશિયા અને ઇટાલી પ્રત્યેકને 12 બસોની નિકાસ કરવામાં આવી હતી.

વર્ષના પ્રથમ 4 મહિનામાં 21 જુદા જુદા દેશોમાં બસોની નિકાસ કરી, મર્સિડીઝ-બેન્ઝ ટર્કે મે મહિનામાં નોર્વે, સ્લોવેનિયા અને ક્રોએશિયામાં પણ નિકાસ કરી. આ દેશોની સાથે, Hoşdere બસ ફેક્ટરીમાં ઉત્પાદિત બસો 2022 ના જાન્યુઆરી-મે સમયગાળામાં કુલ 24 દેશોમાં નિકાસ કરવામાં આવી હતી.

સમાન જાહેરાતો

ટિપ્પણી કરવા માટે સૌ પ્રથમ બનો

ટિપ્પણીઓ