મંત્રી યાનિક: હોમ કેર સહાય ખાતાઓમાં જમા

ખાતામાં જમા કરાવેલ મંત્રી યાનિક હોમ કેર સહાય
મંત્રી બર્ન હોમ કેર સહાય ખાતામાં જમા કરાવે છે

અમારા કૌટુંબિક અને સામાજિક સેવાઓના મંત્રી, ડેર્યા યાનિકે જાહેરાત કરી કે તેઓએ ગંભીર રીતે અશક્ત નાગરિકો અને તેમના પરિવારોને સંભાળની જરૂર હોય તેવા ખાતાઓમાં આ મહિને કુલ 1 બિલિયન 289 મિલિયન TL હોમ કેર સહાય જમા કરી છે.

મંત્રી ડેર્યા યાનિકે યાદ અપાવ્યું કે તેઓ મુખ્યત્વે પારિવારિક વાતાવરણમાં વિકલાંગ લોકોની સંભાળ પૂરી પાડવા માટે સહાયક કાર્યક્રમો હાથ ધરે છે અને જણાવ્યું હતું કે, “અમે માનવલક્ષી અને અધિકાર-આધારિત સેવા મૉડલનો અમલ કરીએ છીએ જેથી અમારા વિકલાંગ નાગરિકો સંપૂર્ણ અને અસરકારક રીતે સમાજમાં ભાગ લઈ શકે. જીવન અને સ્વતંત્ર રીતે જીવો. આ મોડેલોમાં, હોમ કેર સહાયનું મહત્વનું સ્થાન છે." જણાવ્યું હતું.

નોંધ્યું છે કે તેઓ ડે કેર સર્વિસ અને હોમ કેર સહાય જેવા સેવા મોડલ સાથે તેમના પરિવારો સાથે રહેતા વિકલાંગ લોકોને ટેકો આપે છે.
પ્રધાન યાનિકે જણાવ્યું હતું કે, "2006 માં વિકલાંગ લોકોને પ્રાથમિક રીતે તેમના પરિવારોને ટેકો આપવાના વિચાર સાથે શરૂ કરવામાં આવેલી હોમ કેર સહાય સાથે, અમે અમારા નાગરિકોને પણ ટેકો આપીએ છીએ જેમને સંભાળની જરૂર છે અને તેઓ કામ કરી શકતા નથી કારણ કે તેઓ તેમની સંભાળ લે છે." અભિવ્યક્તિઓનો ઉપયોગ કર્યો.

કાળજીની જરૂરિયાતવાળા તેમના અપંગ સંબંધીની સંભાળ લેનાર લાભાર્થી દીઠ માસિક 2.354 TL ચૂકવવામાં આવે છે તે યાદ અપાવતા, મંત્રી યાનિકે કહ્યું, “અમે આ મહિને કુલ 1 બિલિયન 289 મિલિયન TL હોમ કેર સહાય જમા કરાવી છે. ગંભીર રીતે વિકલાંગ નાગરિકો અને કાળજીની જરૂરિયાતવાળા તેમના પરિવારોને આર્થિક સહાય. આ મહિને 547 હજાર નાગરિકોએ હોમ કેર સહાયનો લાભ લીધો હતો. હું ઈચ્છું છું કે ચૂકવણી અમારા તમામ વિકલાંગ નાગરિકો માટે ફાયદાકારક રહેશે. જણાવ્યું હતું.

સમાન જાહેરાતો

ટિપ્પણી કરવા માટે સૌ પ્રથમ બનો

ટિપ્પણીઓ