સંસ્કૃતિ અને પર્યટન મંત્રાલય 167 કરારબદ્ધ કર્મચારીઓની ભરતી કરશે

સંસ્કૃતિ અને પર્યટન મંત્રાલય નિરીક્ષકોની ભરતી કરશે
સંસ્કૃતિ અને પર્યટન મંત્રાલય નિરીક્ષકોની ભરતી કરશે

સિવિલ સર્વન્ટ્સ કાયદાની કલમ 657 ના ફકરા (B) અનુસાર, 4/06/06 ના મંત્રી પરિષદના નિર્ણય અને ક્રમાંકિત 1978/7 સાથે અમલમાં મૂકવામાં આવેલા કરારના કર્મચારીઓના રોજગાર અંગેના સિદ્ધાંતોનું પરિશિષ્ટ 15754 2. તેના લેખના ફકરા (b) અનુસાર કાર્યરત થાઓ.

જાહેરાતની વિગતો માટે અહીં ક્લિક કરો

સામાન્ય શરતો
અરજદારોમાં માંગવામાં આવેલી લાયકાત, કાયદા નંબર 657 ની કલમ 48 માં સામાન્ય શરતો અને જાહેર કરાયેલ ખાલી જગ્યા માટે ઉલ્લેખિત વિશિષ્ટ શરતોની માંગ કરવામાં આવી છે:

1. તુર્કી નાગરિક હોવાને કારણે,

2. અરજીની છેલ્લી તારીખ મુજબ 18 વર્ષની ઉંમર પૂર્ણ કરવા માટે,

3. જાહેર અધિકારોથી વંચિત ન રહેવું,

4. ભલે ટર્કિશ પીનલ કોડની કલમ 53 માં ઉલ્લેખિત સમયગાળા પસાર થઈ ગયા હોય; રાજ્યની સુરક્ષા સામેના ગુનાઓ, બંધારણીય હુકમ વિરુદ્ધના ગુનાઓ અને આ હુકમની કામગીરી, ઉચાપત, ગેરવસૂલી, લાંચ, ચોરી, છેતરપિંડી, બનાવટી, વિશ્વાસનો દુરુપયોગ, છેતરપિંડી, નાદારી માટે દોષિત ન ઠરવા, બિડ રિગિંગ, કામગીરીની હેરાફેરી , ગુના અથવા દાણચોરીથી ઉદ્ભવતા મિલકતના મૂલ્યોનું લોન્ડરિંગ,

5. પુરૂષ ઉમેદવારો માટે લશ્કરી સેવાના સંદર્ભમાં; લશ્કરી સેવામાં સામેલ ન થવું, સક્રિય લશ્કરી સેવા બજાવવી અથવા મુલતવી રાખવી અથવા અનામત વર્ગમાં સ્થાનાંતરિત કરવું,

6. એવી માનસિક બીમારી ન હોવી કે જે તેને સતત તેની ફરજ બજાવતા અટકાવી શકે.

અરજી અને સ્થાન
1. અરજીઓ 22/06/2022-/30/06/2022 ની વચ્ચે ઇલેક્ટ્રોનિક રીતે પ્રાપ્ત થશે. જે ઉમેદવારો અરજી કરવા માંગે છે તેઓએ કારકિર્દી ગેટ, alimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr ​​મારફતે અરજી કરવી જોઈએ.

2. કોઈપણ જરૂરી શરતોને પૂર્ણ કરતા ન હોય તેવા ઉમેદવારોની અરજીઓનું મૂલ્યાંકન કરવામાં આવશે નહીં.

3. ઉમેદવારો માત્ર એક પ્રાંત અને તેમની શૈક્ષણિક સ્થિતિના આધારે હોદ્દા માટે અરજી કરી શકશે, અને એક કરતાં વધુ પ્રાંત અથવા લાયકાત (અભ્યાસ, પદ) માટેની અરજીઓ સ્વીકારવામાં આવશે નહીં કારણ કે તેઓ જે રેન્કિંગમાં ભાગ લેશે. તેઓ જે પ્રાંત પસંદ કરે છે.

4. ઉમેદવારો અમારા મંત્રાલયની વેબસાઈટ અને કેરિયર ગેટ પર ભરતીની માહિતી જોઈ શકશે.

સમાન જાહેરાતો

ટિપ્પણી કરવા માટે સૌ પ્રથમ બનો

ટિપ્પણીઓ