ઐતિહાસિક સાકાર્ય પુલને શણગારાત્મક માળખું મળે છે

ઐતિહાસિક સાકાર્ય પુલને શણગારાત્મક માળખું મળી રહ્યું છે
ઐતિહાસિક સાકાર્ય પુલને શણગારાત્મક માળખું મળે છે

મેટ્રોપોલિટન મ્યુનિસિપાલિટી શહેરના પ્રતીકોમાંના એક એવા ઐતિહાસિક સાકરિયા બ્રિજને સુશોભિત બનાવી રહી છે. આ બ્રિજને કામ સાથે નવો ચહેરો મળશે જે શહેરના સૌંદર્ય શાસ્ત્રમાં ફાળો આપશે.

સાકરિયા મેટ્રોપોલિટન મ્યુનિસિપાલિટી એવા કાર્યોમાં એક નવું ઉમેરી રહી છે જે શહેરના સૌંદર્ય શાસ્ત્રમાં ફાળો આપશે. મેટ્રોપોલિટન સાકરિયા નદી પરના ઐતિહાસિક સાકરિયા પુલને સુશોભિત બનાવી રહ્યું છે. બ્રિજ પરના વિસ્તારો અને તેના રવેશને જે ખરાબ છબીનું કારણ બને છે તે સાફ કર્યા પછી, સુશોભન રેલિંગ માઉન્ટ કરવાનું અને પેઇન્ટ કરવાનું શરૂ કર્યું.

સુશોભન બાલસ્ટ્રેડ રવેશ પર બનાવવામાં આવે છે

આ વિષય પર આપેલા નિવેદનમાં, “અમે સાકર્યા નદી પર સ્થિત ઐતિહાસિક સાકરિયા બ્રિજને અમારા કામ સાથે સૌંદર્યલક્ષી દેખાવ આપી રહ્યા છીએ. અમે પુલ પરની રેલિંગને તેના મૂળ સ્વરૂપ અનુસાર શણગારીએ છીએ, જે શહેરના પ્રતીકોમાંનું એક છે. અમે પેઇન્ટ પ્રક્રિયાના અંતમાં આવ્યા છીએ. અમે ટુંક સમયમાં તમામ મોરચે અમારી કામગીરી પૂર્ણ કરીશું. અમે પુલની સપાટી પર જરૂરી જાળવણી અને સમારકામના કામો પણ હાથ ધરીશું. તમામ પ્રક્રિયાઓને અંતે, અમે ઐતિહાસિક સાકાર્ય પુલને તેના નવેસરથી રૂપમાં અમારા શહેરની સેવામાં મુકીશું.

સમાન જાહેરાતો

ટિપ્પણી કરવા માટે સૌ પ્રથમ બનો

ટિપ્પણીઓ