ન્યુક્લિયર રેગ્યુલેટરી ઓથોરિટી 15 કામદારોની ભરતી કરશે

કામદારોની ભરતી કરવા માટે ન્યુક્લિયર રેગ્યુલેટરી ઓથોરિટી
ન્યુક્લિયર રેગ્યુલેટરી ઓથોરિટી 15 કામદારોની ભરતી કરશે

ન્યુક્લિયર રેગ્યુલેટરી ઓથોરિટીમાં કામ કરવા માટે; શ્રમ કાયદો નંબર 4857 ની જોગવાઈઓ અને જાહેર સંસ્થાઓ અને સંસ્થાઓમાં કામદારોની ભરતીમાં લાગુ થનારી પ્રક્રિયાઓ અને સિદ્ધાંતો પરના નિયમનના અવકાશમાં, 657 સફાઈ કર્મચારીઓને ટર્કિશ એમ્પ્લોયમેન્ટ એજન્સી દ્વારા કાયમી કામદારો તરીકે ભરતી કરવામાં આવશે. İŞKUR) સિવિલ સર્વન્ટ્સ લૉ નંબર 4 ની કલમ 15/D અનુસાર નિયુક્ત કરવામાં આવશે.

જાહેરાતની વિગતો માટે અહીં ક્લિક કરો

સામાન્ય શરતો

1. સિવિલ સર્વન્ટ્સ લો નંબર 657 ના લેખ 48 માં ઉલ્લેખિત શરતોને પૂર્ણ કરવા માટે.

2. તુર્કીના નાગરિક હોવાને કારણે, તુર્કી નોબલના વિદેશીઓના વ્યવસાય અને કલાની સ્વતંત્રતા અને જાહેર, ખાનગી સંસ્થાઓ અથવા કાર્યસ્થળોમાં રોજગાર અંગેના કાયદા નંબર 2527 ની જોગવાઈઓ પ્રત્યે પૂર્વગ્રહ રાખ્યા વિના.

3. અરજીની છેલ્લી તારીખ મુજબ 18 વર્ષની ઉંમર પૂર્ણ કરવી. (26.08.2004ના રોજ અથવા તે પહેલાં જન્મેલા.)

4. કોઈપણ સામાજિક સુરક્ષા સંસ્થામાંથી નિવૃત્તિ, વૃદ્ધાવસ્થા અથવા અમાન્ય પેન્શન મેળવ્યું ન હોય.

5. માફી આપવામાં આવે તો પણ, રાજ્યની સુરક્ષા વિરુદ્ધના ગુનાઓ, બંધારણીય હુકમ અને આ આદેશની કામગીરી વિરુદ્ધના ગુનાઓ, રાષ્ટ્રીય સંરક્ષણ વિરુદ્ધના ગુનાઓ, રાજ્યના રહસ્યો અને જાસૂસી સામેના ગુનાઓ, ઉચાપત, ગેરવસૂલી, લાંચ, ચોરી, છેતરપિંડી, બનાવટી, વિશ્વાસનો ભંગ, છેતરપિંડીભરી નાદારી, ટેન્ડરમાં હેરાફેરી, કામગીરીની કામગીરીમાં છેડછાડ, ગુના અથવા દાણચોરીથી ઉદ્ભવતા મિલકતના મૂલ્યોને લોન્ડરિંગ કરવા માટે દોષિત ન ઠરવા.

6. તેમની ફરજ અથવા વ્યવસાયમાંથી કોઈપણ કારણોસર જાહેર સંસ્થાઓ અને સંસ્થાઓમાંથી બરતરફ કરવામાં ન આવે.

7. પ્રાંતમાં રહેતા હોવ જ્યાં જાહેરાતની તારીખ મુજબ અરજી કરવામાં આવી હતી.

8. સાર્વજનિક સંસ્થાઓ અને સંસ્થાઓ માટે કામદારોની ભરતીમાં લાગુ કરવા માટેની પ્રક્રિયાઓ અને સિદ્ધાંતો પરના નિયમનના કલમ 5 માં ઉલ્લેખિત નોકરી મોકલવાનો અગ્રતા અધિકાર ધરાવતા ઉમેદવારોએ આ લેખના પ્રથમ ફકરામાં ઉલ્લેખિત તેમની અગ્રતા સ્થિતિનું દસ્તાવેજીકરણ કરવું આવશ્યક છે. જો કે, એકલા આ દસ્તાવેજ જ નોકરીની નિમણૂક માટે અરજદારની તરફેણમાં અધિકારની રચના કરશે નહીં.

9. સકારાત્મક પરિણામ મેળવવા માટે સુરક્ષા તપાસ અને/અથવા આર્કાઇવલ સંશોધન.

અરજી પદ્ધતિ, સ્થળ અને તારીખ

22.08.2022 અને 26.08.2022 ની વચ્ચે ટર્કિશ એમ્પ્લોયમેન્ટ એજન્સી (İŞKUR) વેબસાઇટ પરથી અરજીઓ ઑનલાઇન કરવામાં આવશે.

સમાન જાહેરાતો

ટિપ્પણી કરવા માટે સૌ પ્રથમ બનો

ટિપ્પણીઓ