સફાઈ વાહનોને Erzurum અને Kars લોજિસ્ટિક્સ કેન્દ્રો પર લઈ જવામાં આવશે

સફાઈ વાહનોને Erzurum અને Kars લોજિસ્ટિક્સ કેન્દ્રો પર લઈ જવામાં આવશે
સફાઈ વાહનોને Erzurum અને Kars લોજિસ્ટિક્સ કેન્દ્રો પર લઈ જવામાં આવશે

સફાઈ વાહનોને Erzurum અને Kars લોજિસ્ટિક્સ કેન્દ્રો પર લઈ જવામાં આવશે
TR રાજ્ય રેલ્વે વ્યવસ્થાપન (TCDD) 4થી પ્રદેશ ખરીદી અને સ્ટોક નિયંત્રણ સેવા નિદેશાલયનું જનરલ ડાયરેક્ટોરેટ

Erzurum અને Kars લોજિસ્ટિક્સ કેન્દ્રો માટે સફાઈ વાહનો (સ્નો પ્લો ઉપકરણ સહિત) ની ખરીદી જાહેર પ્રાપ્તિ કાયદા નંબર 4734 ની કલમ 19 અનુસાર ખુલ્લી ટેન્ડર પદ્ધતિથી ટેન્ડર કરવામાં આવશે, અને બિડ EKAP દ્વારા માત્ર ઇલેક્ટ્રોનિક વાતાવરણમાં પ્રાપ્ત થશે. હરાજી વિશે વિગતવાર માહિતી નીચે મળી શકે છે:
ICN: 2022/717598

1-વહીવટ
a) નામ: TR સ્ટેટ રેલ્વે મેનેજમેન્ટ (TCDD) 4થી રિજન પરચેઝિંગ અને સ્ટોક કંટ્રોલ સર્વિસ ડાયરેક્ટોરેટનું જનરલ ડાયરેક્ટોરેટ
b) સરનામું: Isasyon Caddesi 1 58030 SİVAS CENTER/SİVAS
c) ટેલિફોન અને ફેક્સ નંબર: 3463460397 – 3462222314
ç) વેબસાઇટ કે જ્યાં ટેન્ડર દસ્તાવેજ ઇ-સિગ્નેચરનો ઉપયોગ કરીને જોઈ અને ડાઉનલોડ કરી શકાય છે: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-ટેન્ડરને આધીન માલની ખરીદી
a) નામ: એર્ઝુરમ અને કાર્સ લોજિસ્ટિક્સ કેન્દ્રો માટે સફાઈ વાહનો (સ્નો પ્લો ઉપકરણ સહિત)ની ખરીદી
b) ગુણવત્તા, પ્રકાર અને રકમ: ઓછામાં ઓછું 1 (એક) m⊃3; ક્ષમતા કોમ્પેક્ટ પ્રકાર 4×4 ટ્રેક્શન બહુહેતુક સફાઈ અને રોડ સ્વીપરની ખરીદી
EKAP માં ટેન્ડર દસ્તાવેજમાં વહીવટી સ્પષ્ટીકરણોમાંથી વિગતવાર માહિતી મેળવી શકાય છે.
c) બનાવવા/વિતરિત કરવા માટેનું સ્થળ: Erzurum અને Kars લોજિસ્ટિક્સ કેન્દ્રો
ç) સમયગાળો/ડિલિવરી તારીખ: કરાર પર હસ્તાક્ષર કર્યા પછીના 60 (સાઠ) કેલેન્ડર દિવસો. જો સામગ્રી સમયસર પહોંચાડવામાં નહીં આવે, તો કરાર એકપક્ષીય રીતે સમાપ્ત કરવામાં આવશે. અયોગ્ય સફાઈ અને રોડ સ્વીપીંગ મશીનો સપ્લાયર કંપનીને પરત કરવામાં આવશે અને 30 (ત્રીસ) કેલેન્ડર દિવસોમાં નવી સામગ્રી પૂરી પાડવામાં આવશે. કંપની આ માટે કોઈ કિંમત કે અધિકારનો દાવો કરશે નહીં. સફાઈ મશીનો એર્ઝુરમ (પાલેન્ડોકેન) અને કાર્સ લોજિસ્ટિક્સ કેન્દ્રોને પહોંચાડવામાં આવશે. મશીનની સાથે પ્રમાણભૂત સાધનો, જેક અને ચાવીઓ વગેરે આપવામાં આવશે. TCDD દ્વારા બતાવવામાં આવનાર કર્મચારીઓને રોજગાર અને જાળવણીની તાલીમ આપવામાં આવશે.
ડી) કામની શરૂઆતની તારીખ: કરાર પર હસ્તાક્ષર કર્યા પછી કામ શરૂ થશે.

3-ટેન્ડર
a) ટેન્ડર (અંતિમ બિડિંગ) તારીખ અને સમય: 31.08.2022 - 14:00
b) ટેન્ડર કમિશનનું મીટિંગ સ્થળ (સરનામું જ્યાં ઈ-બિડ્સ ખોલવામાં આવશે): TCDD શિવસ 4મો પ્રાદેશિક નિર્દેશાલય મીટિંગ હોલ (પહેલો માળ, રૂમ 1)

અમે અમારી સાઇટ પર જે ટેન્ડર જાહેરાતો પ્રકાશિત કરી છે તે માત્ર માહિતીના હેતુઓ માટે છે અને મૂળ દસ્તાવેજને બદલતા નથી. મૂળ દસ્તાવેજ પ્રકાશિત દસ્તાવેજો અને મૂળ ટેન્ડર દસ્તાવેજો વચ્ચેના તફાવત માટે માન્ય છે.

સમાન જાહેરાતો

ટિપ્પણી કરવા માટે સૌ પ્રથમ બનો

ટિપ્પણીઓ