હોમ કેરનો પગાર કેમ ન ચૂકવ્યો, ક્યારે ચૂકવશે? હોમ કેરનો પગાર કેટલો છે?

હોમ કેરનો પગાર કેમ સૂઈ ગયો નહીં જ્યારે હોમ કેરનો પગાર કેટલા લીરા છે?
હોમ કેરનો પગાર કેમ ચૂકવવામાં આવ્યો ન હતો, તે ક્યારે થશે? હોમ કેરનો પગાર કેટલો છે?

15 ઓગસ્ટના હોમ કેરનો પગાર ચૂકવાયો, ક્યારે ચૂકવાશે? પ્રશ્નનો જવાબ પ્રશ્ન કરાયેલ પ્રશ્નોમાં છે. વિકલાંગ નાગરિકો અને તેમના પરિવારોને આપવામાં આવતી આર્થિક સહાય તરીકે ઓળખાતા હોમ કેર એલાઉન્સ ધરાવતા પ્રાંતોની તપાસ શરૂ થઈ છે. દર મહિને ચૂકવવામાં આવતા હોમ કેર ભથ્થાની ઓગસ્ટ ચૂકવણી માટે પૂછપરછ કરવામાં આવે છે. તો, હોમ કેરનો પગાર કેમ ન ચૂકવ્યો? 15 ઓગસ્ટના હોમ કેરનો પગાર ચૂકવાયો, ક્યારે ચૂકવાશે?

હોમ કેર વેતનની વર્તમાન યાદી હજુ સુધી સ્પષ્ટ કરવામાં આવી નથી. ચુકવણીઓ 15 ઓગસ્ટ અને તે પછીના દિવસોમાં કરવામાં આવશે, તેથી 15 ઓગસ્ટથી ચુકવણીની સૂચિ સ્પષ્ટ થવાનું શરૂ થશે.

હોમ કેર પગાર પૂછપરછ કેવી રીતે અને ક્યાં?

તમે SMS અથવા ઈ-ગવર્નમેન્ટ સિસ્ટમ દ્વારા પૂછપરછ કરી શકો છો કે હોમ કેર પેન્શનની ચૂકવણી તમારા ખાતામાં જમા થઈ છે કે કેમ.

હોમ કેર પેન્શનની પૂછપરછ ઇ-ગવર્નમેન્ટના “ડિસેબલ્ડ હોમ કેર પેમેન્ટ ઇન્ફર્મેશન ઇન્ક્વાયરી” પેજ પર કરી શકાય છે, જે અમને સરકારી ઓફિસોમાં ઘણા વ્યવહારો ઓનલાઈન કરવા દે છે. સિસ્ટમમાં નોંધાયેલા નાગરિકો તેમના પાસવર્ડ અને ટીઆર આઈડી નંબર સાથે પૂછપરછ કરી શકે છે.

હોમ કેરનો પગાર કેટલો છે?

રાજ્ય દ્વારા બીમાર, વૃદ્ધો, વિકલાંગ અને સંભાળની જરૂરિયાતવાળા નાગરિકોને આપવામાં આવતી સહાયના નાણાંમાં હોમ કેર વેતનનો સમાવેશ થાય છે. જુલાઇના વચગાળાના લઘુત્તમ વેતનમાં વધારો કર્યા બાદ હોમ કેર સેલેરી વેતન જે 2706 લીરા હતું તે કેટલું વધ્યું તે એક ઉત્સુકતાનો વિષય હતો.

લઘુત્તમ વેતન વધારા પછી, હોમ કેર પગાર ફી, જે 2706 લીરા હતી, તે 3340 લીરા થઈ ગઈ.

સમાન જાહેરાતો

ટિપ્પણી કરવા માટે સૌ પ્રથમ બનો

ટિપ્પણીઓ