હોમ કેર પગાર સાથેના પ્રાંતોની જાહેરાત! હોમ કેરનો વધેલો પગાર કેટલો છે?

હોમ કેર સેલેરી ધરાવતા પ્રાંતોએ જાહેરાત કરી કે હોમ કેર સેલરીમાં વધારો કેટલો છે
હોમ કેર પગાર સાથેના પ્રાંતોની જાહેરાત! હોમ કેર પગારમાં વધારો કેટલો છે

સોમવાર, 15 ઓગસ્ટથી, હોમ કેરનો પગાર લાભાર્થીઓના ખાતામાં જમા થવા લાગ્યો. 16 ઓગસ્ટ સુધીમાં, વૃદ્ધો, વિકલાંગો અને સંભાળની જરૂરિયાતવાળા લોકોને અને કુટુંબ અને સામાજિક સેવાઓ મંત્રાલય દ્વારા દર મહિને તેમની સંભાળ લેનારા નાગરિકોને ચૂકવવામાં આવતા હોમ કેર નાણા 34 પ્રાંતોમાં ખાતાઓમાં જમા કરવામાં આવ્યા હતા. 16 ઑગસ્ટના રોજ હોમ કેર એલાઉન્સ ધરાવતા પ્રાંતોની સૂચિ અહીં છે...

હોમ કેરનો પગાર દર મહિનાની જેમ જુદા જુદા પ્રાંતોમાં ખાતાઓમાં જમા થવા લાગ્યો. લઘુત્તમ વેતનમાં વચગાળાના વધારા સાથે, હોમ કેર વેતનમાં પણ વધારો થયો, અને લાભાર્થીઓને ઈદ અલ-અદહા પહેલા તેમના પ્રથમ વધેલા હોમ કેર ભથ્થા મળ્યા. 16 ઓગસ્ટ, 2022 સુધીમાં, હોમ કેર એલાઉન્સ ધરાવતા પ્રાંતોની યાદી જાહેર કરવામાં આવી છે.

ઑગસ્ટ 16 હોમ કેર ભથ્થું સાથે પ્રાંતો

સોમવાર, ઓગસ્ટ 15 થી હોમ કેર પગાર સાથેના પ્રાંતો નક્કી કરવાનું શરૂ કર્યું. હોમ કેર ભથ્થાની ચૂકવણી દર મહિનાની 15મી તારીખે શરૂ થાય છે અને 31મી સુધી ચાલુ રહે છે. 16 ઓગસ્ટના રોજ હોમ કેર ભથ્થું ધરાવતા પ્રાંતોની સૂચિ અહીં છે...

 • અદિયામન,
 • અફ્યોંકરાહિસર,
 • અક્ષરાય,
 • અંકારા,
 • અંતાલ્યા,
 • બાલિકેસિર,
 • બિલેસિક,
 • વિભાજિત,
 • બુર્સા,
 • કનાક્કલે,
 • ડેનિઝલી,
 • દિયારબકીર,
 • ગાઝિયનટેપ,
 • ગીરેસુન,
 • હટે,
 • ઈસ્તાંબુલ,
 • ઇઝમિર,
 • કિર્કલારેલી,
 • કિરસેહિર,
 • કોકેલી,
 • કોન્યા,
 • માલત્યા,
 • મનીસા,
 • મર્ટલ,
 • મુગલા,
 • આર્મી,
 • ઉસ્માનિયે,
 • સાકરિયા,
 • સેમસુન
 • સાનલીઉર્ફા,
 • ટેકીરડાગ,
 • થપ્પડ,
 • નોકર,
 • ઝોંગુલડક.

હોમ કેરનો વધેલો પગાર કેટલો છે?

વિકલાંગોની સંભાળને ટેકો આપવા માટે, સંભાળની જરૂરિયાત ધરાવતા વિકલાંગ લોકોને હોમ કેર પગાર ચૂકવવામાં આવે છે, જેમની ઘરની વ્યક્તિ દીઠ સરેરાશ માસિક આવક માસિક ચોખ્ખા લઘુત્તમ વેતનના 2/3 કરતા ઓછી છે.

હોમ કેર પગાર મેળવવા માટેના સૌથી મહત્વપૂર્ણ માપદંડોમાંનું એક વ્યક્તિની આવકનું સ્તર છે. ઉપર જણાવ્યા મુજબ, સ્તર પણ લઘુત્તમ વેતનના આધારે ગણવામાં આવે છે. તે જ સમયે, વ્યક્તિને ચૂકવવામાં આવતી રકમની ગણતરી પણ લઘુત્તમ વેતન અનુસાર કરવામાં આવે છે.

જુલાઈમાં, લઘુત્તમ વેતનમાં 30 ટકાનો વચગાળાનો વધારો કરવામાં આવ્યો હતો, આમ હોમ કેર વેતનમાં વધારો થયો હતો. તદનુસાર, જુલાઈ સુધી, હોમ કેરનો પગાર 3340 TL હતો.

સમાન જાહેરાતો

ટિપ્પણી કરવા માટે સૌ પ્રથમ બનો

ટિપ્પણીઓ