વેલી અગબાબા: જાહેર બેંકોએ નિવૃત્ત લોકોને આપવામાં આવેલા પ્રમોશનને અપડેટ કરવું જોઈએ

વેલી અગબાબા સાર્વજનિક બેંકોએ નિવૃત્ત લોકોને આપવામાં આવેલ પ્રમોશન અપડેટ કરવા જોઈએ
અગબાબા જાહેર બેંકોએ નિવૃત્ત લોકોને આપવામાં આવેલા પ્રમોશનને અપડેટ કરવું જોઈએ

CHP ના ઉપાધ્યક્ષ વેલી અબાબાએ જાહેર બેંકો દ્વારા નિવૃત્ત લોકોને ચૂકવવામાં આવતા પ્રમોશન દરોનું મૂલ્યાંકન કર્યું. અબાબા'' જ્યારે ખાનગી બેંકો નિવૃત્ત લોકોને 7.000 TL સુધીની પ્રમોશનલ ચૂકવણી કરે છે, ત્યારે સરકારી માલિકીની ઝિરાત બેંક, Halkbank અને Vakıfbank મહત્તમ 750 TL નું પ્રમોશન ચૂકવે છે, જે ખાનગી બેંકો દ્વારા નિવૃત્ત લોકોને ચૂકવવામાં આવતા પ્રમોશન કરતા ઘણી ઓછી છે. આ ફુગાવાના વાતાવરણમાં જાહેર બેંકો દ્વારા કરવામાં આવતી ઓછી ચૂકવણી અસ્વીકાર્ય છે. જાહેર બેંકોએ તેમની પ્રમોશનલ ચુકવણીની રકમ પર પુનર્વિચાર કરવો જોઈએ," તેમણે કહ્યું.

જાહેર બેંકોએ તેમના નીચા પ્રમોશન રેટ અપડેટ કરવા જોઈએ

SGK પ્રોટોકોલ મુજબ, બેંકોને ક્રેડિટ રિસ્ક ધરાવતા નિવૃત્ત લોકોને તેમના પગાર વહન કરવાથી રોકવાનો અધિકાર છે. જ્યારે ખાનગી બેંકો નિવૃત્ત લોકોને 7.000 TL સુધીની પ્રમોશન ચૂકવણી કરે છે, ત્યારે સરકારી માલિકીની Ziraat બેંક, Halkbank અને Vakıfbank વધુમાં વધુ 750 TL પ્રમોશન ચૂકવે છે, જે ખાનગી બેંકો દ્વારા નિવૃત્ત લોકોને ચૂકવવામાં આવતા પ્રમોશન કરતા ઘણી ઓછી છે.

SGK પ્રોટોકોલ મુજબ લોનના દેવાવાળા નિવૃત્ત લોકો તેમના પગારને અન્ય બેંકમાં લઈ જઈ શકતા નથી તે હકીકતને કારણે, અમારા નિવૃત્ત લોકો કે જેઓ આ બેંકોને લોન લે છે તેઓને તે જાહેર બેંકોના ઓછા પ્રમોશન માટે ફરજ પાડવામાં આવે છે જેમાંથી તેઓ પગાર મેળવે છે, અને તેઓ વંચિત રહે છે. લગભગ પેન્શનની પ્રમોશન ચુકવણી.

નવા નિયમની જરૂર છે

અમારા નિવૃત્ત લોકો, જેમને લઘુત્તમ વેતનથી નીચે ચૂકવવામાં આવે છે, તેઓ બેંક પ્રમોશન દ્વારા અમુક અંશે ફુગાવા સામે પોતાને બચાવવા માંગે છે. લાખો નિવૃત્ત લોકોને ચૂકવણી કરતી જાહેર બેંકો દ્વારા અમારા નિવૃત્ત લોકોને આપવામાં આવતી પ્રમોશનલ રકમ ખાનગી બેંકો કરતા ઘણી ઓછી છે.

લાખો નિવૃત્તોને પગાર ચૂકવતી જાહેર બેંકોએ નિવૃત્તિ પ્રમોશનની રકમ ખાનગી બેંકોના સ્તરે વધારવી જોઈએ અને SSI એ જરૂરી ગોઠવણો કરવી જોઈએ અને પ્રમોશનમાં વધારો એક માપદંડને આભારી છે.

સમાન જાહેરાતો

ટિપ્પણી કરવા માટે સૌ પ્રથમ બનો

ટિપ્પણીઓ