ટેન્ડર બુલ્ટ
ટેન્ડર બુલટિન

RayHaber 12.11.2019 ટેન્ડર બુલેટિન

ઇન્ફર્મેશન ટેકનોલોજી સિસ્ટમો જાળવણી અને સમારકામ સેવા પ્રાપ્તિ શિવા બોસ્તાનકાયા ટ્રેન મુસાફરો બસ પરિવહન સમાન રેલ્વે રોડ અને કેબલ કાર સમાચારRayHaber 25.01.2019 ટેન્ડર બુલેટિન 25 / 01 / 2019 અમારી સિસ્ટમમાં 25.01.2019 માટે કોઈ ટેન્ડર રેકોર્ડ નથી.RayHaber 04.02.2019 હરાજી [વધુ ...]

ટેન્ડર બુલ્ટ
ટેન્ડર બુલટિન

RayHaber 11.11.2019 ટેન્ડર બુલેટિન

બિઝનેસ ફિઝિશિયન સેવા લેવામાં આવશે TÜLOMSAÜ 2020 વર્ષ વેરહાઉસ, ડિલિવરી અને ટ્રાન્સપોર્ટેશન વર્ક્સ સેવા ખરીદી ખાનગી સુરક્ષા સેવા સમાન રેલ્વે રોડ અને કેબલ કાર સમાચાર લેવામાં આવશેRayHaber 25.01.2019 ટેન્ડર બુલેટિન 25 / 01 / 2019 અમારી સિસ્ટમમાં, કોઈપણ 25.01.2019 દિવસ [વધુ ...]

ટેન્ડર બુલ્ટ
ટેન્ડર બુલટિન

RayHaber 08.11.2019 ટેન્ડર બુલેટિન

સેન્ટ્રલ હીટિંગ ફેસિલિટીનું સંચાલન વાઇએચટી વીઆઈપી હ Hલમાં કરવામાં આવશે કર્મચારીઓની સેવા લેવામાં આવશે કર્મચારી સેવા લેવામાં આવશે ખાનગી સુરક્ષા સેવા લેવામાં આવશે (TÜLOMSAŞ) સમાન રેલ્વે રોડ અને કેબલ કાર સમાચારRayHaber 25.01.2019 ટેન્ડર બુલેટિન 25 / 01 / 2019 અમારી સિસ્ટમમાં 25.01.2019 [વધુ ...]

ટેન્ડર બુલ્ટ
ટેન્ડર બુલટિન

RayHaber 07.11.2019 ટેન્ડર બુલેટિન

કર્મચારીની સેવા હાથ ધરવામાં આવશે કમ્પ્યુટર અને વીજ પુરવઠોની મરામત અને જાળવણી અંજાર-કૈસેરી લાઇન કેએમ પર કામ કરે છે: એક્સએન્યુએમએક્સ + એક્સએન્યુએમએક્સ (રેલ્વે) પદયાત્રી ઓવરપાસ સમાન રેલ્વે રોડ અને કેબલ કારના સમાચારRayHaber 25.01.2019 ટેન્ડર બુલેટિન 25 / 01 / 2019 અમારી સિસ્ટમમાં, કોઈપણ 25.01.2019 દિવસ [વધુ ...]

ટેન્ડર બુલ્ટ
ટેન્ડર બુલટિન

RayHaber 06.11.2019 ટેન્ડર બુલેટિન

ઇર્માક ઝોંગુલદાક લાઇન કિ.મી.: એક્સએન્યુએમએક્સ + એક્સએનએમએક્સએક્સ ઓવરપાસ કન્સ્ટ્રક્શન TÜLOMSAŞ 378 વર્ષ એન્વાયર્નમેન્ટ, પાર્ક, ગાર્ડન એરેન્જમેન્ટ અને મેઇન્ટેનન્સ લાકડાના ક્રોસમેમ્બર પ્રાપ્તિ જોબ પ્રોટેક્ટેડ લેવલ ક્રોસિંગ Operationપરેશન Serviceફર સર્વિસ પ્રાપ્તિ રેલ્વે રોડ અને કેબલ કાર ન્યૂઝRayHaber 25.01.2019 ટેન્ડર બુલેટિન [વધુ ...]

ટેન્ડર બુલ્ટ
ટેન્ડર બુલટિન

RayHaber 05.11.2019 ટેન્ડર બુલેટિન

વીમા સેવાઓ ઇરામક ઝોંગુલદાક લાઇન કિ.મી. લેવામાં આવશે: એક્સએન્યુએમએક્સ + એક્સએન્યુએમએક્સ (રેલ્વે) ઓવરપાસ પ્રોટેક્ટેડ લેવલ ક્રોસિંગ્સ પેસેજ ઓફિસર ભરતી સમાન રેલ્વે રોડ અને કેબલ કાર ન્યૂઝRayHaber 25.01.2019 ટેન્ડર બુલેટિન 25 / 01 / 2019 અમારી સિસ્ટમમાં 25.01.2019 દિવસનો કોઈપણ ટેન્ડર રેકોર્ડ [વધુ ...]

ટેન્ડર બુલ્ટ
ટેન્ડર બુલટિન

RayHaber 04.11.2019 ટેન્ડર બુલેટિન

ખાનગી સુરક્ષા સેવા સમાન રેલ્વે રોડ અને કેબલ કારના સમાચાર લેવામાં આવશેRayHaber 25.01.2019 ટેન્ડર બુલેટિન 25 / 01 / 2019 અમારી સિસ્ટમમાં 25.01.2019 માટે કોઈ ટેન્ડર રેકોર્ડ નથી.RayHaber 04.02.2019 ટેન્ડર બુલેટિન 04 / 02 / 2019 અમારી સિસ્ટમમાં 04.02.2019 તારીખનો કોઈપણ ટેન્ડર રેકોર્ડ [વધુ ...]

ટેન્ડર બુલ્ટ
ટેન્ડર બુલટિન

RayHaber 30.10.2019 ટેન્ડર બુલેટિન

ઇરમાક ઝોંગુલદાક લાઇન (TÜVASAŞ) પર રિઇનફોર્સ્ડ કાંકરેટ રીટેનિંગ વોલ અને ડ્રેનેજ ચેનલનું બાંધકામ સમાન રેલ્વે રોડ અને કેબલ કાર ન્યૂઝRayHaber 25.01.2019 ટેન્ડર બુલેટિન 25 / 01 / 2019 અમારી સિસ્ટમમાં 25.01.2019 માટે કોઈ ટેન્ડર રેકોર્ડ નથી.RayHaber 04.02.2019 [વધુ ...]

ટેન્ડર બુલ્ટ
ટેન્ડર બુલટિન

RayHaber 24.10.2019 ટેન્ડર બુલેટિન

Maકમાક વચ્ચે રેલ ગ્રાઇન્ડીંગ કાર્ય - ક્રોસિંગ ગાર્ડ સર્વિસ જીએસએમ-આર અને સીટીસી કંટ્રોલ સેન્ટર સિસ્ટમ્સની જાળવણી અને સમારકામ સેવા મેળવવામાં આવશે સમાન રેલ્વે રોડ અને કેબલ કાર સમાચારRayHaber 25.01.2019 ટેન્ડર બુલેટિન 25 / 01 / 2019 અમારી સિસ્ટમમાં 25.01.2019 [વધુ ...]

ટેન્ડર બુલ્ટ
ટેન્ડર બુલટિન

RayHaber 22.10.2019 ટેન્ડર બુલેટિન

ખાનગી સુરક્ષા સેવાઓ પ્રાપ્તિ એંગલ ગાઇડ પ્લેટ ખરીદવામાં આવશે ઉલુકા બોલાઝપ્રીપ લાઇન કિમી 88 + 150 ઓવરપાસ બાંધકામ સમાન રેલ્વે રોડ અને કેબલ કાર સમાચારRayHaber 25.01.2019 ટેન્ડર બુલેટિન 25 / 01 / 2019 અમારી સિસ્ટમમાં 25.01.2019 દિવસનો કોઈપણ ટેન્ડર રેકોર્ડ [વધુ ...]

ટેન્ડર બુલ્ટ
ટેન્ડર બુલટિન

RayHaber 21.10.2019 ટેન્ડર બુલેટિન

અંકારા-ઇસ્તંબુલ માર્ગ 2 થી ચાલે છે. સમાન રેલ્વે રોડ અને કેબલ કારના સમાચારોને કાપવા માટે સ્ટેજ લાઇન માટે ફાજલ ભાગોની સપ્લાયRayHaber 25.01.2019 ટેન્ડર બુલેટિન 25 / 01 / 2019 અમારી સિસ્ટમમાં 25.01.2019 માટે કોઈ ટેન્ડર રેકોર્ડ નથી.RayHaber 04.02.2019 ટેન્ડર બુલેટિન 04 / 02 / 2019 અમારી સિસ્ટમમાં 04.02.2019 [વધુ ...]

ટેન્ડર બુલ્ટ
ટેન્ડર બુલટિન

RayHaber 18.10.2019 ટેન્ડર બુલેટિન

કાર ભાડે આપતી સેવા પ્રાપ્ત થશે બેલિકિકોવા જંકશન લાઇન બાંધકામ સમાન રેલ્વે રોડ અને કેબલ કારના સમાચારRayHaber 25.01.2019 ટેન્ડર બુલેટિન 25 / 01 / 2019 અમારી સિસ્ટમમાં 25.01.2019 માટે કોઈ ટેન્ડર રેકોર્ડ નથી.RayHaber 04.02.2019 ટેન્ડર બુલેટિન 04 / 02 / 2019 અમારી સિસ્ટમમાં 04.02.2019 તારીખ [વધુ ...]

ટેન્ડર બુલ્ટ
ટેન્ડર બુલટિન

RayHaber 17.10.2019 ટેન્ડર બુલેટિન

1 અને 2 થી નીડ ટ્રેન સ્ટેશન અને બોરોન સ્ટેશન વચ્ચેના રેલ્વે રોડ અને કેબલ કારના સમાચારો વચ્ચેના કર્મચારીઓની સેવા ઓછી પ્લેટફોર્મ લેવામાં આવશે.RayHaber 25.01.2019 ટેન્ડર બુલેટિન 25 / 01 / 2019 અમારી સિસ્ટમમાં 25.01.2019 દિવસ માટે કોઈપણ ટેન્ડર [વધુ ...]

ટેન્ડર બુલ્ટ
ટેન્ડર બુલટિન

RayHaber 16.10.2019 ટેન્ડર બુલેટિન

ટીસીડીડી İઝમિર પોર્ટ ક્વે અને બેકıંડર, ટાયર, Öડેમિ સ્ટેશન સ્ટેશન, ઇલેક્ટ્રિફિકેશન અને સિગ્નલાઇઝેશન સિસ્ટમ માટેના રસ્તાઓ, અલુકલા-યેનિસ સ્ટેશન્સની વચ્ચેના એક્સએન્યુએમએક્સ ટનલની મજબૂતીકરણ સમાન રેલ્વે રોડ અને કેબલ કાર ન્યૂઝ.RayHaber [વધુ ...]

ટેન્ડર બુલ્ટ
ટેન્ડર બુલટિન

RayHaber 15.10.2019 ટેન્ડર બુલેટિન

સફાઇ સેવાઓ ઇરામક ઝોંગુલદાક લાઇન કિ.મી. લેવામાં આવશે: સિસ્મિક જોખમ ગણતરીઓ અને ચકાસણી અહેવાલો સંબંધિત રેલ્વે રોડ અને કેબલ કારના સમાચારને તૈયાર કરવા માટે ઇર્ઝિંકન સ્ટેશન વિસ્તારનું 166 + 900'da રેલ્વે અંડરપાસ બ્રિજ નિર્માણRayHaber અમારી સિસ્ટમમાં 25.01.2019 ટેન્ડર બુલેટિન 25 / 01 / 2019 [વધુ ...]

ટેન્ડર બુલ્ટ
ટેન્ડર બુલટિન

RayHaber 10.10.2019 ટેન્ડર બુલેટિન

TÜLOMSAŞ ફાયર સર્વિસ કર્મચારી સેવા ટીસીડીડી એલઇડી લેમ્પ ખરીદી સમાન રેલ્વે રોડ અને કેબલ કાર સમાચારRayHaber 25.01.2019 ટેન્ડર બુલેટિન 25 / 01 / 2019 અમારી સિસ્ટમમાં 25.01.2019 માટે કોઈ ટેન્ડર રેકોર્ડ નથી.RayHaber 04.02.2019 ટેન્ડર બુલેટિન 04 / 02 / 2019 [વધુ ...]

ટેન્ડર બુલ્ટ
ટેન્ડર બુલટિન

RayHaber 09.10.2019 ટેન્ડર બુલેટિન

લેવલ ક્રોસિંગ્સ રેલ્વે વર્કસ પર રબર કોટિંગ્સ સમાન રેલ્વે રોડ અને કેબલ કારના સમાચારો કરવામાં આવશેRayHaber 25.01.2019 ટેન્ડર બુલેટિન 25 / 01 / 2019 અમારી સિસ્ટમમાં 25.01.2019 માટે કોઈ ટેન્ડર રેકોર્ડ નથી.RayHaber 04.02.2019 ટેન્ડર બુલેટિન 04 / 02 / 2019 અમારી સિસ્ટમમાં 04.02.2019 તારીખ [વધુ ...]

ટેન્ડર બુલ્ટ
ટેન્ડર બુલટિન

RayHaber 08.10.2019 ટેન્ડર બુલેટિન

આર્ટોવા, બેકડીન, સુલુવા, તુર્હલ અને યેસિલીર્ટ સ્ટેશનો પેનલ પ્રકાર બાંધકામ વોલ કન્સ્ટ્રક્શન રેલ્વે રોડ અને કેબલ કાર સમાચારRayHaber 25.01.2019 ટેન્ડર બુલેટિન 25 / 01 / 2019 અમારી સિસ્ટમમાં 25.01.2019 દિવસનો કોઈપણ ટેન્ડર રેકોર્ડ [વધુ ...]

ટેન્ડર બુલ્ટ
ટેન્ડર બુલટિન

RayHaber 02.10.2019 ટેન્ડર બુલેટિન

હાન્લી-એટિંકાયા ઇલેક્ટ્રિફિકેશન સુવિધાઓ લેન્ડસ્લાઇડ સ્ટેશનો વચ્ચેના સ્થાપન કાર્ય રેલ્વે સ્ટેશન અને કેબલ કાર સમાચાર વચ્ચે લેન્ડસ્લાઇડમાં સુધારો.RayHaber 25.01.2019 ટેન્ડર બુલેટિન 25 / 01 / 2019 અમારી સિસ્ટમમાં 25.01.2019 માટે કોઈ ટેન્ડર રેકોર્ડ નથી.RayHaber 04.02.2019 ટેન્ડર બુલેટિન [વધુ ...]

ટેન્ડર બુલ્ટ
ટેન્ડર બુલટિન

RayHaber 01.10.2019 ટેન્ડર બુલેટિન

સ્વતંત્ર itડિટ સેવાઓ વેલેમી કાપીકુલે કેટેનરી લાઇનમાં અસ્તિત્વમાં રહેલા આઇએસની ફેરબદલ લેવામાં આવશેRayHaber 25.01.2019 ટેન્ડર બુલેટિન 25 / 01 / 2019 અમારી સિસ્ટમમાં 25.01.2019 માટે કોઈ ટેન્ડર રેકોર્ડ નથી.RayHaber 04.02.2019 હરાજી [વધુ ...]