માલત્યા ટ્રેન સ્ટેશનમાં સિઝર કેબિન સુધારેલ હશે

માલત્યા ટ્રેન સ્ટેશન
માલત્યા ટ્રેન સ્ટેશન

માલત્યા સ્ટેશન હેડ સિઝર કેબિન સુધારણા કરશે
TR રાજ્ય રેલ્વે જનરલ ડાયરેક્ટોરેટ (TCDD) 5મું પ્રાદેશિક ખરીદ નિદેશાલય

માલત્યા ગાર હેડ સિઝર હાઉસિંગના આંતરિક અને બાહ્ય સુધારણા માટે જાહેર પ્રાપ્તિ કાયદા નંબર 4734 ની કલમ 19 અનુસાર ખુલ્લી ટેન્ડર પ્રક્રિયા દ્વારા ટેન્ડર કરવામાં આવશે, અને બિડ EKએપી દ્વારા જ પ્રાપ્ત થશે. હરાજી વિશે વિગતવાર માહિતી નીચે મળી શકે છે:
ICN: 2022/807783
1-વહીવટ
a) નામ: TR સ્ટેટ રેલ્વે મેનેજમેન્ટ (TCDD) 5મું પ્રાદેશિક ખરીદ નિદેશાલયનું જનરલ ડાયરેક્ટોરેટ
b) સરનામું: ગાઝી મહલેસી મેડેનિયિત CAD. NO:10/2 44080 YEŞİLTEPE/YEŞİLYURT/MALATYA
c) ટેલિફોન અને ફેક્સ નંબર: 4222124800 – 4222124816
ç) વેબસાઇટ કે જ્યાં ટેન્ડર દસ્તાવેજ ઇ-સિગ્નેચરનો ઉપયોગ કરીને જોઈ અને ડાઉનલોડ કરી શકાય છે: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-બાંધકામનું કામ જે ટેન્ડરનો વિષય છે
a) નામ: માલત્યા ગર હેડ સિઝર્સ હટની આંતરિક અને બાહ્ય સુધારણા
b) ગુણવત્તા, પ્રકાર અને રકમ:
માલત્યા સ્ટેશન હેડ સિઝર કેબિનની આંતરિક અને બાહ્ય સુધારણા
EKAP માં ટેન્ડર દસ્તાવેજમાં વહીવટી સ્પષ્ટીકરણોમાંથી વિગતવાર માહિતી મેળવી શકાય છે.
c) બનાવવા/વિતરિત કરવાની જગ્યા: માલત્યા
ç) સમયગાળો/ડિલિવરી તારીખ: સ્થળ ડિલિવરીથી 90 (નેવું) કૅલેન્ડર દિવસ.
ડી) કામ શરૂ કરવાની તારીખ: કરાર પર હસ્તાક્ષર કર્યાની તારીખથી 10 દિવસની અંદર
સાઇટ પર ડિલિવરી થશે અને કામ શરૂ થશે.

3-ટેન્ડર
a) ટેન્ડર (અંતિમ બિડિંગ) તારીખ અને સમય: 25.08.2022 - 10:30
b) ટેન્ડર કમિશનની મીટિંગનું સ્થળ (સરનામું જ્યાં ઈ-બિડ્સ ખોલવામાં આવશે): TCDD 5મો પ્રાદેશિક ડાયરેક્ટોરેટ મીટિંગ રૂમ

અમે અમારી સાઇટ પર જે ટેન્ડર જાહેરાતો પ્રકાશિત કરી છે તે માત્ર માહિતીના હેતુઓ માટે છે અને મૂળ દસ્તાવેજને બદલતા નથી. મૂળ દસ્તાવેજ પ્રકાશિત દસ્તાવેજો અને મૂળ ટેન્ડર દસ્તાવેજો વચ્ચેના તફાવત માટે માન્ય છે.

સમાન જાહેરાતો

ટિપ્પણી કરવા માટે સૌ પ્રથમ બનો

ટિપ્પણીઓ